jueves, 31 de enero de 2008

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (30)

Construcción en Playa América Por Tim R

Hola,

No entiendo que se siga construyendo con tantas alturas en Nigrán. Veraneo desde hace tiempo en Playa América y creo que cada vez se hacen más casas y cada vez más feas. En Francia o en el Reino Unido hace tiempo que se ha frenado esto y se hacen casas más pequeñas, parques...

Fui allí muchas veces para mis vacaciones i espero poder disfrutar otra vez de ese sitio precioso pero no sé si volveremos de nuevo si la ciudad continua de cambiar tanto!

Lo siento por mi español,

Saludos, Tim

Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (29)

Por Nacho

 • Pinto escribiu:
 • Nacho, onte no pleno David do BNG explicou a petición do Grupo Popular, o motivo polos que non se podía por en marcha a nova gardería. Un deles foi porque o SAU onde está ubicada a gardería non tiña luz, porque era necesaria a modificación das NNSS para poder darlle suminitro de luz e auga.
 • según tí, que debemos facer? Agardar 4 anos, ou modificar as NNSS para que teñamos ese servizo de gardería municipal?.
 • Respecto ao que comentas, non todo pode estar previsto nun PXOM. É dicir.
 • Imáxinate que dentro de 15 anos, a xunta e o ministerio de sanidade aproban facer un hospital para o baixo miño en Nigrán. Quen dí un hospital di un parque de bombeiros comarcal, ou un conservatorio de música comarcal e unha escola de idiomas oficial. Por por exemplos.
 • Nese novo PXOM non vai a estar previsto nada disto, porque non é real. E chegado o caso, se o necesitamos e existe a posibilidade de facelo. Que facemos? Dicímoslle á xunta. "Agarda ata o seguinte PXOM que agora non podemos". O que se faría sería unha modificación puntual nese novo PXOM.
 • Ou que pensas, que as modificacións puntuais non se van seguir facendo no novo PXOM?
 • Eu non lle vexo un perigo á modificación de normas subsidiarias, se esa modificación é con miras de futuro, e é por un ben xeral.
 • Agora facer unha modificación para modificar os usos do chan para vivenda privada. Ahí xa non estou de acordo, porque as zonas urbanizables son para iso, para esa previsión futura.

Pinto, concordo en boa parte contigo:

1. Non se pode prever TODO nun plan xeral de urbanismo. (Sobre todo se se fai mal, en Nigrán sabemos deso).
2. Non vai quedar un concello sen atención médica, unha gardería ou un parque de bombeiros por un problema "formal".
3. Como ben dis, non debe servir unha "modificación para modificar os usos do chan para vivenda privada".

Mais pregúntome e se realmente podes considerar:

1. Que ten a mesma urxencia modificar unhas normas (ou un PX) para un inmoble de utilidade pública que para cambiar as rasantes dun SAU, que por definición ten unhas características previstas ad-hoc e nun prazo ben recente (non falamos de 15 anos, como sabes).

2. Se esas modificacións efectivamente son por un ben xeral. (Neste foro polo menos ninguén explicou onde está ese argumentado beneficio xeral).

3. Se é necesaria esa mudanza con tanta urxencia como para non esperar ao novo PXOU.

4. Se afectando a unhas obras tan concretas, PARADAS polo propio Concello, esa modiificación superan unha lexitimidade ética mínima.

En fin, gustariame que o Concelleiro explicara -hoxe, como marcou- os seus argumentos (se os ten) e que se confirmara a nova postura do BNG respecto destas NNSS.

Saúdos,


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (28)

Por Pinto

 • Nacho escribiu:

 • Pinto falaba que para construir un Centro de saúde non compría esperar polo PXOU, que bastaba con mudar as Normas Subsidiarias.
 • Eu me pregunto se é así como se fai o urbanismo neste país.
 • Imaxino que unha escola, un hospital, un parque... constrúense onde antes se planificou e aprobou que habería dotacións de servizos.
 • Construir un edificio (calquera que sexa o seu uso) onde non estaba previsto, simplemente mudando unhas pequenas normas subsidiarias -que ademais afectan a todo o Concello- pois resulta que logo temos o entorno e o feísmo acostumado.
 • O SAU non se deseñou hai tanto. Definiuse adaptado ao terreo, á situación concreta, definironse viais, alturas, ocupacións máximas de parcelas. Esto é, definíronse as normas de xogo para todos... eu non achego a comprender porqué se teñen que cambiar esas normas. Máis cando se beneficia a que fixo trampas.

Nacho, onte no pleno David do BNG explicou a petición do Grupo Popular, o motivo polos que non se podía por en marcha a nova gardería. Un deles foi porque o SAU onde está ubicada a gardería non tiña luz, porque era necesaria a modificación das NNSS para poder darlle suminitro de luz e auga.
según tí, que debemos facer? Agardar 4 anos, ou modificar as NNSS para que teñamos ese servizo de gardería municipal?.

Respecto ao que comentas, non todo pode estar previsto nun PXOM. É dicir.
Imáxinate que dentro de 15 anos, a xunta e o ministerio de sanidade aproban facer un hospital para o baixo miño en Nigrán. Quen dí un hospital di un parque de bombeiros comarcal, ou un conservatorio de música comarcal e unha escola de idiomas oficial. Por por exemplos.
Nese novo PXOM non vai a estar previsto nada disto, porque non é real. E chegado o caso, se o necesitamos e existe a posibilidade de facelo. Que facemos? Dicímoslle á xunta. "Agarda ata o seguinte PXOM que agora non podemos". O que se faría sería unha modificación puntual nese novo PXOM.

Ou que pensas, que as modificacións puntuais non se van seguir facendo no novo PXOM?
Eu non lle vexo un perigo á modificación de normas subsidiarias, se esa modificación é con miras de futuro, e é por un ben xeral.
Agora facer unha modificación para modificar os usos do chan para vivenda privada. Ahí xa non estou de acordo, porque as zonas urbanizables son para iso, para esa previsión futura.


Fonte: Valminor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (28)

Por Pinto

 • Nacho escribiu:

 • Pinto falaba que para construir un Centro de saúde non compría esperar polo PXOU, que bastaba con mudar as Normas Subsidiarias.
 • Eu me pregunto se é así como se fai o urbanismo neste país.
 • Imaxino que unha escola, un hospital, un parque... constrúense onde antes se planificou e aprobou que habería dotacións de servizos.
 • Construir un edificio (calquera que sexa o seu uso) onde non estaba previsto, simplemente mudando unhas pequenas normas subsidiarias -que ademais afectan a todo o Concello- pois resulta que logo temos o entorno e o feísmo acostumado.
 • O SAU non se deseñou hai tanto. Definiuse adaptado ao terreo, á situación concreta, definironse viais, alturas, ocupacións máximas de parcelas. Esto é, definíronse as normas de xogo para todos... eu non achego a comprender porqué se teñen que cambiar esas normas. Máis cando se beneficia a que fixo trampas.

Nacho, onte no pleno David do BNG explicou a petición do Grupo Popular, o motivo polos que non se podía por en marcha a nova gardería. Un deles foi porque o SAU onde está ubicada a gardería non tiña luz, porque era necesaria a modificación das NNSS para poder darlle suminitro de luz e auga.
según tí, que debemos facer? Agardar 4 anos, ou modificar as NNSS para que teñamos ese servizo de gardería municipal?.

Respecto ao que comentas, non todo pode estar previsto nun PXOM. É dicir.
Imáxinate que dentro de 15 anos, a xunta e o ministerio de sanidade aproban facer un hospital para o baixo miño en Nigrán. Quen dí un hospital di un parque de bombeiros comarcal, ou un conservatorio de música comarcal e unha escola de idiomas oficial. Por por exemplos.
Nese novo PXOM non vai a estar previsto nada disto, porque non é real. E chegado o caso, se o necesitamos e existe a posibilidade de facelo. Que facemos? Dicímoslle á xunta. "Agarda ata o seguinte PXOM que agora non podemos". O que se faría sería unha modificación puntual nese novo PXOM.

Ou que pensas, que as modificacións puntuais non se van seguir facendo no novo PXOM?
Eu non lle vexo un perigo á modificación de normas subsidiarias, se esa modificación é con miras de futuro, e é por un ben xeral.
Agora facer unha modificación para modificar os usos do chan para vivenda privada. Ahí xa non estou de acordo, porque as zonas urbanizables son para iso, para esa previsión futura.


Fonte: Valminor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (27)

Por Mario

O BGN desmarcouse onte no Faro de Vigo de esa aprobación da modificación das Normas Subsidiarias.
non sei se abstendose na votación ou votando en contra.
Sei que PSOE e BNG non opinan o mesmo en moito puntos, pero non é lóxico que os dous partidos chegasen a un consenso e analizasen o problema para ter unha decisión unánime nisto?

Agardo que o BNG tamén faga a mesma lavor que cando estaba na oposición, e se é de sentido común impedir esta legalización se opoñan como o facían antes.

miércoles, 30 de enero de 2008

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (26)

Por Carmen

-Juan A. González escribiu:
 • A tramitación da modificación de rasantes e baixo cubertas que estivo a exposición pública o último mes e ao que houbo bastantes alegacións é unha medida que NON PRETENDE LEGALIZAR a particulares con nomes e apelidos e vostede creo que o sabe perfectamente.
 • O informe que realizaron os técnicos municipáis xa tivo o visto bo da Xunta de Galicia e, tal como dixen, agora estudaranse as alegacións e si teñen razón se lles dará pero ASEGÚROLLE que trátase de ir ordenando este municipio,
 • ../..
 • Nin eu ni ninguén do equipo de goberno ( a lo menos do Grupo Socialista polo que poño as miñas mans no fogo) non temos nin presións, nin intereses de ningún tipo e o único que nos move é o interés xeral.
 • É moi posible que nos equivoquemos, e o faremos moitas veces, pero non me parece xusto que poña sombras de dúbida sobre as nosas intencións. Cando vostede queira falamos e revisamos esa norma punto por punto e si sabe que lle beneficia a alguén "a la carta" pídolle que no lo faga saber.
 • Moitaxs gracias por opinar porque aínda que non coincida co seu análise estou convencido que vostede tamén está a pensar no interese xaral e non no seu particular.

Contemplando esta simulación
(http://sau4nigran.blogspot.com/2008/01/aplicacin-modificacin-17.html) do que significa a aplicación da modificación 17 das NNSS, quedo perplexa. Se penso que quen defende este cambio é a mesma persoa que di que pretende "ir ordenando este municipio", xa quedo parva.

De verdade o concelleiro pode pensar que está a facer o mellor para o municipio?

Cal é o seu modelo para Nigrán? Benidorm?


Fonte: Valmino.info

Aplicación modificación 17

Situación 28/01/2008Rasantes legales del SAU4Resultado de aplicar la modificación nº 17 de las normas subsidiarias de planeamiento de Nigrán en una parcela con una obra ilegal: legalización de lo construido e incremento de la edificabilidad
Aquí se intenta reflejar cómo con la aplicación de la modificación nº 17 de las normas de subsidiarias, cambia las rasantes de una parcela del SAU 4.

De esta manera la planta baja pasa a ser un sótano/semisótano, (con lo que no computaría altura ni edificabilidad).

Como la licencia era para bajo, primera planta y bajo cubierta, en la práctica se está incrementando la altura de la vivienda.

Esta simulación está realizada sobre la parcela 1032-5 del SAU nº 4 , expediente -parado por el Ayuntamiento, precisamente por no respetar la rasante- número 257/06.

Así por mucho entusiasmo que el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Nigrán (Juan A. González) ponga en convencernos de que la modificación nº 17 no procede de presiones y no pretende favoritismos, se acaba de demostrar que con esta operación, a un propietario que infringe la legalidad, el Concello le "regala" una planta.

¿Cómo se puede sostener idoneidad de esta modificación?

¿Donde está el interés general que propicia este cambio de la norma?(Pinchar sobre las fotografías para verlas ampliadas).


La Xunta compromete 200.000 euros de ayuda para el Plan Xeral

Junto a la persecución de las infracciones, el Plan Xeral es la principal preocupación del gobierno municipal nigranense en materia de Urbanismo. Por eso ayer el alcalde, Efrén Juanes, y varios miembros de su equipo, mantuvieron una reunión con el director xeral de Urbanismo de la Xunta, que comprometió el apoyo de la Administración autonómica en la elaboración del PXOM.

Este respaldo se traducirá, según informó el regidor tras el encuentro, en "una ayuda económica de 200.000 euros" y también en su "colaboración en el proceso de redacción".
Vivienda protegida
En la entrevista, los representantes municipales también recibieron el apoyo del director xeral a su propuesta de modificación puntual de la normativa urbanística local que "permita destinar un mínimo del 30% del suelo a viviendas de promoción pública en Nigrán".

Fuente: Faro de Vigo (30/01/08)

La Policía abandona el turno de noche para reforzar el control urbanístico en Nigrán

El concello destina cuatro agentes a la inspección de obras y la lucha contra delitos medioambientales

El Concello de Nigrán suprime el servicio nocturno de la Policía Local. Lo reconocía ayer el propio gobierno municipal que, sin embargo, justifica la medida en la necesidad de reforzar las labores de vigilancia urbanística y medioambiental en la localidad. Así, a partir del próximo viernes cuatro efectivos realizarán esta labor, que hasta ahora desempeñaba un único agente.

La falta de efectivos, según el ayuntamiento, "dificultaba en gran medida que las infracciones se pudieran detectar a tiempo de ser paralizadas las obras" e impedía "hacer un seguimiento adecuado" de ellas.

Por otro lado, la recién aprobada Lei de Prevención de Incendios Forestais y la próxima puesta en marcha del polígono de Porto do Molle "exige un adecuado seguimiento por parte de la administración local", que se pretende suplir de este modo.

Tras comunicar su decisión a la Subdelegación del Gobierno, el ayuntamiento explica que será la Guardia Civil la que se encargará a partir de ahora de la seguridad nocturna en el municipio "como ya hace en otras localidades de la comarca como Baiona o Gondomar", señala.

El gobierno local advierte, sin embargo, que durante la temporada estival -de junio a septiembre- la Policía Local retomará su turno de noche para atender a los numerosos festejos que se celebran en este periodo y a la mayor actividad que se registra en la zona.
La reorganización de los efectivos policiales nigranenses sopondrá además, señala el ayuntamiento, la presencia de tres patrullas que tendrán movilizados en cada turno, de mañana y tarde, a un total de seis agentes.

Críticas
El Partido Popular observa con "enorme preocupación" los cambios en la Policía. Se muestra "totalmente en contra" de la supresión del turno de noche y exige al gobierno que reconsidere una decisión que, a su juicio, redunda en que "se reduzca la seguridad de las familias". Los populares creen este hecho una "gran irresponsabilidad" y aseguran que la Guardia Civil no tiene suficientes efectivos para garantizar la vigilancia en Nigrán.

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (25)

Por Nacho

Pinto falaba que para construir un Centro de saúde non compría esperar polo PXOU, que bastaba con mudar as Normas Subsidiarias.

Eu me pregunto se é así como se fai o urbanismo neste país.

Imaxino que unha escola, un hospital, un parque... constrúense onde antes se planificou e aprobou que habería dotacións de servizos.

Construir un edificio (calquera que sexa o seu uso) onde non estaba previsto, simplemente mudando unhas pequenas normas subsidiarias -que ademais afectan a todo o Concello- pois resulta que logo temos o entorno e o feísmo acostumado.

O SAU non se deseñou hai tanto. Definiuse adaptado ao terreo, á situación concreta, definironse viais, alturas, ocupacións máximas de parcelas. Esto é, definíronse as normas de xogo para todos... eu non achego a comprender porqué se teñen que cambiar esas normas. Máis cando se beneficia a que fixo trampas.

Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (24)

Por Luis

LA PRUEBA DEL ALGODON.

Visto lo visto, si como dice el concejal, no hay intención de hacer favoritismos, y que, según parece, nadie había solicitado esta modificación, sino que sólo es un empeño de los técnicos y/o políticos (sólo de algún técnico y político), y encima se señalan nombres de "beneficiarios-infractores, y además se han presentado tantas alegaciones y hay tantos vecinos en contra, lo mejor es someter este asunto a la prueba del algodón.

Es decir, se retira la modificación y aquí paz y después, si somos buenos y honrados, gloria.

Lo mismo que se hizo con el PXOU, hace un par de años.


Fuente: Valmiñor.info

martes, 29 de enero de 2008

Ejemplo de la aplicación de la modificación

Ejemplo Ejemplo de cómo quedarían elevadas las casas a construir con la modificación nº17 de las normas subsidiarias de planeamiento de Nigrán, en aquellas fincas situadas a nivel más bajo que una carretera o camino.

(Pulsar sobre la imagen para ampliar).

Tramitación de la modificación nº 17 de las Normas de Subsidiarias

En la tramitación de la modificación nº 17 no se han realizado y por tanto no se han tenido en cuenta, los estudios e informes medioambientales obligatorios, lo que de por sí determinaría la NULIDAD de dicha modificación.

En este sentido, se conoce que se ha presentado la oportuna denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Hasta que dicho Organismo resuelva el Ayuntamiento debiera abstenerse de tramitar la modificación en cuestión.

Esta pretendida modificación, además de contravenir –como se ha dicho- la legalidad urbanística en lo que respecta, al menos, a los SAUs es, también, injusta y perjudica los intereses de terceros (tanto a algunos componentes de los propios SAUs, como de colindantes de fincas vecinas).

Perjudicaría a los componentes de los SAUs a los que se les adjudicó determinadas parcelas cuyas dimensiones y situación compensaban su posibilidad constructiva y que ahora se encontrarían con que se liberan a otras parcelas de las limitaciones constructivas que ellos pudieran tener originariamente. Daría igual que hayan vendido las parcelas adjudicadas, ya que el precio estaría en función de las características, situación, aprovechamiento etc. de cada parcela.

Pero también, la pretendida modificación perjudicaría gravemente a colindantes de los SAUs,
En realidad y en términos prácticos, la modificación parece pretender –o si se quiere, produce- favorecer los intereses particulares y concretos de los propietarios de determinadas parcelas. Pues bien, –de aprobarse la pretendida modificación- los colindantes tendrían a escasos metros de sus casas unas construcciones de altura desmesurada, que no estaban previstas. Y todo porque las nuevas construcciones podrían realizarse sin ajustarse a las rasantes naturales de sus respectivos terrenos.

Pero es más. Esta modificación favorecería, injustamente, a parcelas concretas en la que ya se ha iniciado construcciones a las que el propio Ayuntamiento ha abierto expedientes.

Recalcar que la tramitación de la pretendida modificación nº 17 se inicia después de haber presentado denuncias por obras que el propio Ayuntamiento ha considerado ilegales.

Pues bien, son tales denunciados los que quedarían favorecidos con la pretendida modificación de la rasante del terreno. Hay que insistir en que da la impresión de que la modificación en trámite se está haciendo a su medida y para su exclusiva conveniencia, y no de los intereses generales, sin que quede justificada su oportunidad, sin importar los perjuicios que causaría a terceros, ni que se infringirían otras normas urbanísticas.

Aparte de todo lo dicho, no es en absoluto lógico que, estando pendiente la confección de un nuevo Plan de Ordenación Urbana, que sustituya al controvertido que estaba en tramitación y actualmente retirado, se pretenda aprobar una modificación que, en definitiva, daría cobertura a irregularidades urbanísticas cometidas anteriormente, y que no es respetuosa ni garantiza la preservación del medio ambiente, ya que no consta que se hayan realizado los oportunos y necesarios estudios en este sentido, a pesar de la tipología marítima del Municipio.

Por este motivo expuesto sería más que suficiente para considerar NULA la pretendida modificación nº 17

Esta modificación nº 17 se plantea fuera del plazo legal para poderla tramitar, tal como está previsto en la Disposición transitoria Segunda de la vigente Ley 9/2002 de 30 de diciembre de Ordenación Urbanística de Galicia.

Tramitar la modificación nº 17 fuera de los plazos permitidos por la Ley, también sería otro motivo para que dicha modificación deba ser considerada NULA.

Modificación nº 17 de las Normas de Subsidiarias. Inaplicabilidad (3)

La modificación de la edificabilidad de un SAU debe ir acompañado del correspondiente aumento de la reserva de espacios públicos, tal como exige el Artº 94 de la LOUGA y el ARTº 161.2 DEL Reglamento de Planamiento Urbanístico.

De nada de ello se habla en la documentación elaborada por el Ayuntamiento de Nigrán en la que se propone la modificación nº 17 de las Normas Subsidiarias de planeamiento.

En dicha documentación tampoco queda en absoluto acreditada la conveniencia de la modificación para el interés general.

La “Memoria justificativa” del proyecto de la modificación nº 17 quiere justificar, en concreto, el cambio de las rasantes , con una sola frase, totalmente hueca y sin contenido efectivo, diciendo que lo que se “pretende es mejorar la articulación de los volúmenes construidos”.¿Se pretende mejorar la articulación de los volúmenes construidos aunque ello signifique consentir excesos en la edificabilidad prevista, tasada, y ya excedida, también de los SAUs, como se ha dicho?.

¿Es mejorar la articulación de los volúmenes construidos permitir la continuidad de obras sometidas a expedientes por ilegalidades?.

¿Es mejorar la articulación de los volúmenes construidos autorizar una modificación que parece hecha ex profeso para estas parcelas?...

¿Qué quiere decir exactamente “mejorar la articulación de los volúmenes construidos”?. ¿qué es eso de articular volúmenes?. ¿Qué es lo que realmente pretende esta modificación en relación a los SAUs?.

La pretendida modificación no tiene en cuenta ni siquiera las premisas y condiciones que se contiene en el texto de su propia “Memoria Justificativa” , en la que se autoexige que: “estas actuaciones deben compaginar el carácter de suelo edificable… con respeto por el entorno y el ambiente, patrimonio de toda la ciudadanía y, por tanto, objeto de interés público”. Pues parece que no es respetar el entorno y el ambiente posibilitar construir elevando artificialmente la rasante natural del terreno, o con volúmenes constructivos mayores a los previstos en lugares cuyas posibilidades volumétricas ya están superadas, como por ejemplo en los SAUs.

No se puede consentir mayores “transformaciones”. Lo contrario sería irresponsable.

Evidentemente, los excesos constructivos nos están llevando a una situación insostenible y de deterioro que debe ser frenada y ordenada por las Autoridades competentes, a las que cabe exigir cumplan y hagan cumplir estrictamente las normas urbanísticas, condicionadas siempre por la defensa del medio ambiente. No puede entenderse que permitan, como es el caso de la pretendida modificación de las rasantes barbaridades tan criticadas por todos y de difícil, o mejor imposible, arreglo posterior.

Pues bien, –de aprobarse la pretendida modificación- sería posible construir con una altura desmesurada, que no estaban previstas, y supondría un impacto medioambiental de imposible corrección posterior. Y todo porque las nuevas construcciones podrían realizarse sin ajustarse a las rasantes naturales de sus respectivos terrenos.

Modificación nº 17 de las Normas de Subsidiarias. Inaplicabilidad (2)

La aplicación de una modificación (la nº 17) de las normas subsidiarias a los SAUs ya construidos, equivaldría, a posibilitar que las plantas bajas de las viviendas a construir en los terrenos en pendiente de parcelas concretas de dichos SAUs pudieran ser llamadas sótanos.

Pero también posibilitaría elevar la altura de las edificaciones (el techo, que dice la norma), ya que la base de medición quedaría más alta.

Los terrenos en que se ha formado los SAUs tenían y tienen unas pendientes y desniveles que, lógicamente, condicionan su edificabilidad. Naturalmente, en tales parcelas no resulta posible construir dos plantas estimando erróneamente que la rasante del terreno, y decir que la planta construida sobre, y por encima, de la verdadera rasante natural del terreno es un sótano. Sótano es, simplemente, lo construido por debajo de la rasante natural del terreno.

Se recuerda que no son posibles aterramientos para “disimular” que las que deben considerarse plantas bajas parezcan sótanos.

Por otra parte, no es justo, ni puede ser legal, pretender ahora, “saltarse la ley”, y la lógica, modificando normas que favorece intereses particulares y determinados y perjudican a otros. Además, de que como ya se ha dicho, posibilitar y permitir la edificación de más plantas equivaldría a permitir aumentar el volumen de edificabilidad de los SAUs, lo cual sería, también, ilegal, y hasta determinaría su nulidad y replanteamiento total.
No se pueden hacer ni modificar normas para “legalizar” lo que anteriormente se ha abierto expediente por que no se ajustaban a la legalidad.


Esta modificación parece estar hecha para y a medida de las parcelas cuyas construcciones ya tiene abierto expedientes.

Se insiste en que para fijar, en su día, los límites urbanísticos de los SAUs, en concreto, se tuvieron presente las aptitudes y posibilidades constructivas de cada parcela. Se fijaron las condiciones máximas de construcción (nº de plantas, alturas, tomas de rasante etc.). Cada participante en los SAUs conocía perfectamente las características y posibilidades de cada parcela. Y hay que suponer que, con toda seguridad, la valoración de cada una ha estado en función de sus posibilidades de edificabilidad.

Todo ello quedó reflejado en las Normas de los propios SAUs. Para la determinación de dichos límites se tuvo en cuenta su impacto en el medio ambiente. Cualquier modificación que posibilite construcciones de mayores volúmenes (en altura por ejemplo por efecto de “subida” artificial de rasantes) rompería el precario equilibrio medio ambiental de esta zona, tan sensible al encontrarse situada a escasos metros del mar y de las dunas que se pretende preservar y regenerar.

Modificación nº 17 de las Normas de Subsidiarias. Inaplicabilidad (1)

La aplicación, en concreto, a los SAUs de la modificación de la norma nº 17 que se pretende implantar es ilegal porque contradice el espíritu, los principios y las normas que sirvieron para la creación y regulación de tales SAUs.

Debe quedar perfectamente claro que dentro del ámbito de los SAUs son de aplicación obligatoria y prioritaria las Normas reguladoras de los propios SAUs, en los cuales las Normas Subsidiarias del Municipio de Nigrán son de aplicación sólo en los casos no previstos en dichas Normas propias.

Ninguno de los supuestos incluidos en la modificación nº 17 de las Normas Subsidiarias, está sin tratar ni prever en las Normas que rigen en los SAUs. Por tanto, la modificación nº 17 NO ES DE APLICACIÓN para las construcciones de los SAUs, lo contrario sería ILEGAL.

Las Normas Subsidiarias posteriores no pueden afectar las normas propias y concretas que se elaboraron y aprobaron para el SAU-4. En todo caso, serían aplicables a las nuevas construcciones a edificar en espacios sin Normas propias.

Cuando se propone cambiar las condiciones de cálculo de los niveles de las rasantes naturales del terreno, lo que en realidad se está modificando –pura y llanamente- son las limitaciones máximas de las alturas y, por tanto la edificabilidad máxima autorizada para todo los SAUs.

Existen terrenos en los que por su orografía y situación pueden quedar por debajo de la línea de alguna carretera. Esa es la configuración, aprovechamiento y por consiguiente precio de esas parcelas. Cuando las mismas se adquirieron ya eran conocidas sus posibilidades urbanísticas. El desarrollo, reparto y consiguiente compensación económica de cada lote de las parcelas del los SAUs fue hecho así. Nadie ha sido engañado.

Los SAUs fueron diseñados –como no podía ser de otra forma- atendiendo a las características y tipologías propias de los terrenos en que se iba a desarrollar.
Se Fijaron unos límites de altura, edificabilidad etc., etc. marcando la forma y los puntos desde donde deben ser tomadas las medidas –rasantes- y fijando, también, unos límites del número de viviendas y sus dimensiones. Con la fijación de dichos límites y número de viviendas quedaron agotadas todas las posibilidades constructivas.

Aplicar ahora a las parcelas pendientes de construir de los SAUs, los criterios de la modificación nº 17, en lo que se refiere a la corrección de los actuales niveles de las rasantes naturales, equivaldría, en efecto, a posibilitar que las plantas bajas de las viviendas a construir en los terrenos en pendiente de parcelas concretas de dichos SAUs pudieran ser llamadas sótanos.
Es decir que en terrenos que ahora solamente puede construirse una planta (ya que el que pudiera parecer “sótano” queda sobre la superficie de la rasante y por tanto computa como planta) se permitiría la construcción de una planta de más.

Esto aumentaría el volumen de edificación del conjunto de los SAUs, que –como se ha dicho, y así consta en sus documentos de su planteamiento- ya está agotado desde su diseño.

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (23)

SAU-3
Escrito por jose, o 29-01-2008 12:22

He comentado con un aparejdor amigo la posible repercusión de la modificación nº 17 en cuestión.

Me dice que con la forma de medir la rasante de la nueva normativa (es decir, permitiendo la elevación artificial de las rasantes en terrenos lindantes con caminos o carreteras), se podría considerar que lo que antes era una planta baja o un semisótano, ahora se considere sótano (con lo que no computaría altura ni edificabilidad).

En conclusión: las casas que puedan edificarse al amparo de esta nueva normativa podrán tener UNA PLANTA MÁS de las que hasta ahora se las permitía.

-Es así Sr. Concejal?


Fuente: Valmiñor.info

lunes, 28 de enero de 2008

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (22)

Por Pinto

Eu a noticia que tiña era que algunhas desas construccions que ti señalas tiñan outro tipo de denuncia. Unha denuncia por non ter licenza nin mais nin menos. Os rumores falaban de que o anterior alcalde dera permiso de contrucción "de palabra". E tamén escoitei que iste asunto do SAU4 formaba parte do "Caso Nigrán" que está no xulgado.

Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (21)

Expediente 117/06Expediente 257/06 Me han dicho y señalado, y yo también sé de más obras, pero no he tenido acceso a los documentos por lo que, a pesar de su evidencia, no lo puedo documentar; pero sí he podido comprobar que el Concello tiene abierto expedientes para la regularización de la legalidad Urbanística con los nº 0763/06 y 0764/06 por no respetar la rasante natural del terreno a una doble parcela señalada con el nº 1032-6 y 1032-5 del SAU nº 4 (el del antiguo Faro), expedientes 117/06 y 257/06 (se puede ver la obra desde la nueva carretera del SAU).

En su día el propio Ayuntamiento paralizó estas obras por no ajustarse a la legalidad.

Ahora (me dicen que parece que tras insistentes gestiones) se modifica específicamente la norma para que la modificación de las rasantes de estas obras puedan considerarse legales.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (20)

Por Pinto

Jorge, nos gustaría, si no es mucho pedir, saber donde son esas construcciones. Yo creo que si todos los vecinos sabemos y conocemos son más los ojos vigilantes y por lo tanto los testigos. A lo mejor, ya solo por vergüenza alguno se lo piensa antes de hacer tropelías si no quiere que su nombre aparezca por todos lados.

Creo que la ridiculización y menosprecio al infractor también puede ser una medida de presión.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (19)

Por Jorge

A ver si alguien me lo aclara, y a ser posible el concejal de urbanismo, que para eso se ha comprometido a ello.

-Conozco unas obras que el Ayuntamiento ha paralizado por cometer irregularidades (no respetar la rasante y excederse en la superficie construida). Se les abrió expediente "para reposición de la legalidad urbanística". Todo esto hace más de dos años.

Ahora, si se aprobase la modificación de las normas subsidiarias, ¿podrían modificar las rasantes de las parcelas y pasar a considerarse legales sion necesidad de nueva licencia?
gracias..

Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (18)

Por Jose

Jose, as obras ilegais con snetenzas non son legalizables con ningunha modificación de NNSS nin cun novo PXOM. So depende do denunciante executar ou non esa sentenza. Se sabedes cales son as obras ilegais, acudide á fiscalía e denunciadeo, e así quitades esa incertidume de si o concello ten ou non chanchullo algún.
Pero de nada serve laiarse neste foro se non facedes nada para cambialo. De nos depende. Eu xa fun vairas veces a declarar polo caso de Nigrán, e seguirei indo todas as veces que me chame o xuiz.
Molládevos vos tamén se queredes denfender o de TODOS. Pasade á acción e non deixides estas palabras en só intencións.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (17)

Por Pinto

 • Nerea escribiu:
 • Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nigrán son de hace15 años, no habiéndose adaptado a ninguna de las leyes urbanísticas y medioambientales estatales y autonómicas posteriores que exigían su completa revisión.
 • Según la Disposición Transitoria Segunda.1.b) de la vigente Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) se estableció un plazo máximo de tres años para efectuar esa adaptación mediante la revisión integral del planeamiento general anterior.
 • Ese plazo acabó el 2 de enero de 2006.
 • Por tanto, no procede incoar nuevas modificaciones puntuales del planeamiento general.
 • Lo contrario es un auténtico “fraude de ley” para evitar su obligada revisión y adaptación a la normativa medioambiental aplicable, mediante el truco de tramitar sucesivas modificaciones puntuales.

Eu non o creo Nerea. Se é certo o que dis media Galicia estaría parada. E vouche por outros exemplos. Que facemos, modificamos as NN. SS para construir un novo centro de saude. Ou agardamos 4 anos máis para ter un novo PXOM? Modificamos as NN.SS para construir a gardería municipal ou agardamos 8 anos a ter un novo PXOM. E digo 8 porque son 4 do goberno anterior máis 4 que poderan en levar a diente este novo PXOM.

As modificacións das NNSS especualtivas son as que se fixeron en Monteferro, en Montelourido, en Praia América, etc... Ou por exemplo no parque empresarial de Porto do Molle, o último que sufriu unha modificación puntual das NNSS para poder ter cabida o enlace da autopista. ou o propio polígono en si mesmo.

As modificacións das NNSS non esgrimen da responsabilidade de que esas normas teñan que cumprir as novas leis medioambientais. Pero tampouco obrigan, e ahí é onde está o papel dos veciños. Como por exemplo no Porto do Molle, onde se collemos a Declaración de Impacto Mediambiental pouco máis que Zona Franca podía facer no río Muiños o que lle dera a real gana, porque non estaban obrigados á nova lei.

Outra cousa é que os veicños seamos esixentes como o somos agora. Neste concello lévanse cometendo tropelías dende que uns camións levaron a area das Dunas de Gaifar xa fai 80 anos. Daquela o venderon como progreso para Nigrán.
E ata que o PXOM non lle levaba as casas e as terras por diante a moitos veciños, non espetamos.

O Sr. Avelino Fernandez foi o home que máis modificacións das NNSS "ad hoc" fixo neste concello, e mal que nos pese foi un home que revalidou varias mairías absolutas. O mal xa está feito.

Outro exemplo de concello que precisa de facer modificacións das NNSS é Gondomar, para impedir a súa paralización. Eu sinceiramente prefiro que se fagan as modificacións, con sentidiño, para poder ter un novo centro de saúde e unha gadería municipal.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (16)

Por Pinto

Entonces, a los ya declarados infractores por no respetar las normas anteriores, ¿no se les dan "vantexes" cuando se cambian las normas para que sus obras ilegales pasen a ser legales?.
¿qué no es chanchullo?. Pues cada momento que pasa y me cuentan más cosas me estoy convenciendo de que hay algo más que chanchullo.

-En cualquier caso, descanse bien y tenga paz en casa.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (15)

RESPOSTAS
Escrito por Juan A. González, o 28-01-2008 20:26

Uff. Non imaxinaba tanta resposta. Acabo de chegar a casa despois de convencer, ou intentalo, a algúns veciños da necesidade de ordenar o litoral e do derrubo dos antiguos vestiarios (ruinosos) no Campo de Fútbol de Lourido e, aparte de que acabarán botándome da casa, estou bastante cansado.

Mañán imos a Santiago a reunirnos co Director Xeral de Urbanismo e o mércores temos Pleno. Todo isto é para explicar que non estou "escaqueando" do debate. Prometro que o xoves respostarei todo o que poida e saiba.

Eu tamén estou aprendendo. Soio insistir NIN UN CHANCHULLO, NIN VANTEXES PARA NINGUÉN.Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (14)

Fraude
Escrito por Nerea, o 28-01-2008 18:30

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nigrán son de hace15 años, no habiéndose adaptado a ninguna de las leyes urbanísticas y medioambientales estatales y autonómicas posteriores que exigían su completa revisión.

Según la Disposición Transitoria Segunda.1.b) de la vigente Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) se estableció un plazo máximo de tres años para efectuar esa adaptación mediante la revisión integral del planeamiento general anterior.

Ese plazo acabó el 2 de enero de 2006.

Por tanto, no procede incoar nuevas modificaciones puntuales del planeamiento general.

Lo contrario es un auténtico “fraude de ley” para evitar su obligada revisión y adaptación a la normativa medioambiental aplicable, mediante el truco de tramitar sucesivas modificaciones puntuales.


Fuente: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (13)

Razóns
Escrito por Nacho, o 28-01-2008 18:23

Constestando a Anxo, o Concelleiro escribiu:

"...Cambia a norma e polo tanto cousas que eranm ilegales deixan de facelo, pero non estamos a falar de dar pe o feismo, nin de xustificar cousas inxustificabeles.!"

Eu poñolle en bandexa que se luza o goberno municipal demostrando que non hai arbitrariedades nin presión algunha para modificar a norma (de maneira ilegal):

Explique aqui o porqué da necesidade desa modificación, cóntenos como vai beneficiar ao concello -ao ben xeral-, cómo vai loitar contra o feísmo con dita mudanza...


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (12)

Beneficiados (Re)
Escrito por Nacho, o 28-01-2008 17:47

A ver se entendemos as cousas: Afectado é unha cousa, beneficiario é ben outra.

Estamos falando de que no SAU 4 unhas vivenda que incumpliron a legalidade construindo incumplido a norma da rasante e a licencia municipal concedida, de súpeto cambian pasan a ser legais. Esas obras -que chegaron a ser paradas polo propio concello- son claramente BENEFICIARIAS.


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (11)

eu non o creo
Escrito por Pinto, o 28-01-2008 17:03

Ou estades a falar por falar ou non sei a que ven este balbordo.

Unha modificación da lei non quere dicir que quen a incumplise e teña sentenza poda librarse dela. Xa que en sí mesma non ten caracter retroactivo.

Por exemplo, cando ao ex-alcalde de Baiona Carlos de la Peña, tivo que tirar aquel ático ilegal. Carlos de la Peña dicía que era un absurdo porque a lei vixente no momento do derrubo permitíalle esa altura e polo tanto podería volver a construila. Pero o concello estaba advertido con multas cohercitivas si non facía efecto esa sentenza de derrubo.

E así foi, que ese ático ilegal foi derrubado sen opción de alegación ningunha. Porque no momento no que foi construido era ilegal. E coido que non hai máis que dicir neste senso.

O que é ilegal é ilegal no momento no que é xulgado. Se non isto sería a casa de "tócame Roque" e todos poderíamos alegar sempre que non derrubasen unha construcción se ao mellor no futuro PXOM pasa a ser legal, é dicir dentro de 20 anos.

Se ten unha sentenza firme de derrubo, e o denunciante solicita a execución da sentenza, esa edificación vai abaixo, agora e no 2050.

Ao mellor, en vez de estar a cargar tintas neste foro deberíamso denunciar a casa de Avelino, por exemplo... que está edificada en dominio público, na franxa de protección de costas. Alguén o fixo? Entón de que vos queixades, Ahí a tedes, en pé. E os delitos de costas non prescriben.


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (10)

ACLARE DE UNA VEZ SI HAY ILEGALIDADES QU
Escrito por josé, o 28-01-2008 11:16

Estaría de acuerdo en que las próximas construcciones sean legales si se adaptan a las normas vigentes en cada momento, pero no en que se hagan normas que legalicen situaciones ya declaradas ilegales. Eso es lo produce sospechas con fundamento.

Digo yo que el concejal seguro que sabe que obras están en estas condiciones sin necesidad de que se las tenga que decir otro ciudadano, ya que si se han declarado ilegales es porque hay un expediente en el Ayuntamiento que será de conocimiento especialmente del concejal de urbanismo.

Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (9)

no entiendo nada
Escrito por miguel, o 28-01-2008 11:09

A ver si lo entiendo. ¿se trata de cambiar normas para que algunas edificaciones que ya han sido declaradas ilegales, pasen a ser legales?. Lo cual nada tiene que ver con que se modifi

Si es así, pues bueno, estamos como siempre: en manos de políticos sospechosos.Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (8)

Churras con merinas
Escrito por Mario, o 28-01-2008 09:36

A ver que coido que aquí estamos mezclando churras con merinas.

Primeiramente teño que mostrarme sorprendido de que un concellal se preste a entrar nun debate deste calado. Coido que a súa valentía é merecedora de eloxios.

Referente ao comentario de Anxo, o de facer o seu galpó ilegal. Anxo, se fas un galpón ilegal o fas baixo a túa responsabilidade, se o teu veciño ou eu mesmo te denuncio logo non veñas chorar de que hai moitas construccións ilegais no concello, porque se facemos o que dis ti, isto é o conto de nunca acabar. Fai o galpón pero logo non te lamentes e non te poñas como vítima. Como está pasando en moitos casos. Porque se ti sabes dalgunha irrgularidade a túa denuncia creeme que ten outro cariz totalmente distinto á denuncia que poda presentar a administración. E a túa che podo asegurar que vai para adiante con todas as consecuencias. E coido que coñecemos exemplos dabondo.

Respecto do que comenta o Juan A. Gonzalez sobre que a modificación das normas e legalización. Vou por un exemplo gráfico e persoal que coido que basta para entender. Eu teño unha pequena parcela de 800m2. En chan urbano. Cunha ordenanza que me permite construir en 800m2. Pero non podo construir porque aplicando os retranqueos a parcela queda con menos de 800 m2 como esixe a lei. Se fago unha casa sen licencia, arríscome a que o veciño ou calquera que sinta un agravio comparativo me denuncie, e teña que carrexar cas consecuencias. Como son unha persoa honrada non fixen esa casa, para vivir nela. non para especular. O novo PXOM que pretendía o Celta de Vigo, perdón, Alfredo Rodriguez, Avelino e Antonio,... esa parcela pasaba a ser equipación dotacional. É dicir que o cambio de lei, non faría que no suposto de que fixese unha casa arriscándome, esa casa pasase a ser legal.
O cambio da lei perxudicábame a simple vista. Outro tema é a compensación que faga o concello no perxuizo que causa a algúns veciños. O anterior goberno non estaba disposto a darme o prezo de m2 de urbano. Estaba disposto a darme o valor catastral, que era casi 200 veces menor.

Ahí é onde ten que estar o equilibrio na nova normativa urbanistica, se oa meu veciño lle beneficia e a min me perxudica , teñen que darme algo en contraprestación.
Agora, se eu fago unha casa ilegal, é porque son perfectamente consciente do que esou facendo. Non serei eu o que saia á rúa a defender unha casa ilegal, por moi humilde que sexa a familia. Defendereina cando esa casa pague todos os impostos que temos que pagar todos os veciños para facer unha casa.
E por suposto a unha constructura. Non serei eu que defenda que derruben os aparta hoteis de Patos. Unha porque a maioría son segundas vivendas, e outra porque son ilegais.
Pero, que facemos coas 40 casas ilegai en Chandebrito? Non quixera ser eu concellal de urbanismo para ter esa responsabilidade Anxo.


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (7)

LO RECONOCE
Escrito por ANXO, o 28-01-2008 08:00

O sea que lo reconoce. Se producen ilegalidades y hacen una norma exprofeso para que no lo sean. ¡carallo¡

Lo dicho, voy a ampliar mi galpón. Después ya me buscaré amiguetes en el Ayuntamiento para que hagan alguna modificación de nada, y todos contentos. ¡viva la honradez¡

La comparación con ell aborto no es precisamente brillante. Hay personas que consideran que el aborto es lisa y llanamente un crimen a pesar de que una ley lo quiera legalizar. Eso no es por si mismo mejor.C


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (7)

Respostas a Anxo
Escrito por Juan A. González, o 28-01-2008 06:48

1.- Cambia a norma e polo tanto cousas que eranm ilegales deixan de facelo, pero non estamos a falar de dar pe o feismo, nin de xustificar cousas inxustificabeles. Fai 30 anos non se podía abortar, agora sí (cambio a norma, a ley) o mesmo co divorcio... cambiar para be, é malo?

2.- No e ben sabbe que non.


Fonte: Valmiñor.info

domingo, 27 de enero de 2008

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (6)

PREGUNTAS
Escrito por ANXO, o 27-01-2008 23:21

¿Somos tontos o qué?, ¿porqué no responde claramente?.

1.- Con la modificación nº 17 ¿quedarán legalizadas obras a las que se ha abierto expediente por ser ilegales?

2.- Y si yo hago ahora obras no permitidas, y me denuncian, pero por no se sabe que métodos (incluso por la inspiración divina a algún técnico o político) convenzo a técnicos y a políticos para que cambien las normas a mi favor (alegando el bien común, por supuesto), ¿pasarían a ser legales sin más?.
Lo digo porque tengo ganas de hacer un galpón más grande que lo que me dicen que me autorizarían, y además quisiera construirlo sin pagar por la licencia. ¿podría hacerlo y después convencer a quien proceda para que adecúen las normas?

Espero ansioso la respuesta autorizada del Concejal que, al parecer, está contestando en esta página.Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (5)

RESPUESTA A D. JUAN A. GONZALEZ
Escrito por joseba, o 27-01-2008 21:06

Primero gracias por su contestación.
-Insisto debe decir TODA la verdad. Reiterarle que se lo demuestro cuando quiera, con nombres y apellidos: La modificación nº 17 legalizará obras que actualmente el propio Ayuntamiento tiene declaradas ilegales. Y eso es así, quiera o no quiera reconocerlo. Como decía el clásico: "contra los hechos no valen los argumentos". Insisto le puedo dar nombres y apellidos, aunque, me imagino, que usted ya los sabe, o los puede saber. Si pregunta, probablemente, sean más de los que yo sé.

Dice que ha habido bastantes alegaciones. Por algo será. El problema -fatalmente- es que serán sólo ustedes quienes decidan cuales conviene aceptar y cuales no son de su gusto. Y claro, ustedes son parte interesada en que la modificación salga adelante ya que son ustedes quienes la han presentado.

Tal como me consta que es su carácter, respétenos a los vecinos y vecinas del Municipio que, igual y contrariamente a lo que insinúa, si saben más de urbanismo y de medio ambiente que algunos técnicos y políticos. No hay más que ver las barbaridades que se han y se están cometiendo.

Claro que -como dice- es "farto difícil" ordenar el urbanismo municipal. ¡Hombre¡, hay que suponer que ustedes se creen capaces de hacerlo bien, ya que -voluntariamente- se han presentado a unas elecciones y, en concreto, usted y su partido han preferido reservarse la gestión de urbanismo.

Así las cosas, está en su sueldo hacerlo bien, sin chapuzas, sin favoritismos y cumpliendo, y haciendo cumplir, la legalidad. Y hasta tienen la obligación de no cometer errores. Ya lo he dicho, se supone que se presentaron y se reservaron la concejalía de urbanismo porque se consideran suficientemente competentes, y es que, sencillamente, cobran para eso.

Puestos a decir y confiando en su buen carácter,me atrevo a darle un consejo. Pido de antemano disculpas por mi osadía: No ponga sus manos en el fuego. (y menos por un político, uff, los hay...) Le digo esto porque , quien fue secretario general de su partido -por cierto apellidado igual que usted- dijo lo mismo y... ya sabe todo lo que se fue descubriendo después sobre la honradez de bastantes personas.

Mire, yo no quiero poner sombras de duda sobre sus intenciones. Simplemente sostengo que con esta modificación quedarán legalizadas obras concretas que anteriormente han sido declaradas ilegales.

Usted no dice nada, pero el Ayuntamiento tiene paralizados expedientes incoados por trasgredir las normas urbanísticas, y no ha ejecutado su demolición. Ahora -si se aprueba la modificación- serían legales. ¿porqué?.

Si como dice, no ha habido presiones ni intereses de ningún tipo ni -añado- peticiones ¿cómo se puede entender que planteen una modificación que favorece -insisto,favorece- a infractores urbanísticos.

Aunque supongo que en las alegaciones presentadas ya se deducirán los nombres de algún "beneficiario", como me pide que hablemos para decirle si sé de alguien ya declarado infractor que le beneficia "a la carta", muy gustosamente quedo a su disposición. La próxima semana me pondré en contacto telefónico con usted para solicitarle una entrevista.

Por último, no está de más recordar las promesas del, entonces candidato, alcalde cuando decía que se iba a tener en cuenta las propuestas, sugerencias de los vecinos, de las entidades vecinales...la participación...el ofrecimiento de asesoramiento urbanístico... "tendo como norte o cumprimento da legalidade vixente".

Y también, recordar que se impulsarán medidas correctoras del feísmo y de la ilegalidad urbanística (tomado del programa electoral de su partido para Nigrán).

Gracias, de nuevo por su atención.

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (4)

Beneficiados
Escrito por Juan A. González, o 27-01-2008 21:03

Por suposto que haberá beneficiados! e así debe ser si prima o interés xeral e non o dos particulares como se quere facer ver. Benefiaciados poden ser veciños de Nigrán e ser benefiaciado non ten porque ser sinónimo de ilegalidade.
Sigo insistindo que está a vosa disposición a modificación e valorade realmente si é ou non é inxusto ou pensando soo en non sei que persoas (gustaríame saber quenes son).


Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (3)

Intencións
Escrito por Nacho, o 27-01-2008 18:30

Sr. Concelleiro:
A honradez e o traballo a prol do municipio dase por descontado nunha persoa con responsabilidades públicas coma no seu caso, polo que as súas elocuentes palabras non son máis que un brindis ao sol se os feitos non as acompañan.

E tristemente, a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, coa que se poderá modificar a rasante de moitos terreos no Concello non parece que vaia no camiño que predica.

Creo que sen querer no seu primeiro comentario deixa entrever o que se pretende coa dita modificación "legalizar o cúmulo de despropósitos urbanísticos", e así tanto queira velo como se non haberá beneficiados.

Fonte: Valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (2)

Resposta
Escrito por Juan A. González, o 27-01-2008 17:47

Juan González, Concelleiro de Urbanismo de Nigrán Creo que está tremendamente equivocado e podemos miralo cando se queira. A tramitación da modificación de rasantes e baixo cubertas que estivo a exposición pública o último mes e ao que houbo bastantes alegacións é unha medida que NON PRETENDE LEGALIZAR a particulares con nomes e apelidos e vostede creo que o sabe perfectamente.

O informe que realizaron os técnicos municipáis xa tivo o visto bo da Xunta de Galicia e, tal como dixen, agora estudaranse as alegacións e si teñen razón se lles dará pero ASEGÚROLLE que trátase de ir ordenando este municipio, cousa farto difícil, aquí todo todo veciño ou veciña sabe máis de urbanismo e de medio ambiente que os técnicos/as que a Xunta, que os expertos/as e así vai a ser moi difícil facer un urbanismo sustentable e igual para todos/as.

Nin eu ni ninguén do equipo de goberno (a lo menos do Grupo Socialista polo que poño as miñas mans no fogo) non temos nin presións, nin intereses de ningún tipo e o único que nos move é o interés xeral. É moi posible que nos equivoquemos, e o faremos moitas veces, pero non me parece xusto que poña sombras de dúbida sobre as nosas intencións. Cando vostede queira falamos e revisamos esa norma punto por punto e si sabe que lle beneficia a alguén "a la carta" pídolle que no lo faga saber.

Moitaxs gracias por opinar porque aínda que non coincida co seu análise estou convencido que vostede tamén está a pensar no interese xaral e non no seu particular.

Fonte: valmiñor.info

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (1)

La noticia publicada ayer -26/01/08- en el Faro de Vigo "Veciños de Area Alta esixen ao pleno de Nigrán que desista de legalizar o SAU-3" ha recibido en Valmiñor.info los siguientes comentarios:

2- Sr. Concejal: hay que decir toda la verdad
Escrito por joseba, o 27-01-2008 10:11

-Sr. D. Juan A. González (supongo que es usted el concejal de urbanismo): debiera usted decir toda la verdad, y no silenciar nada. Lo que el Ayuntamiento está tramitando es una modificación (la nº 17) que, de aprobarse, permitirá elevar las rasantes de determinados terrenos, no sólo del SAU-3, sino de TODO EL MUNICIPIO.

Su partido ya ha votado afirmativamente la aprobación inicial en el Pleno del 26 de septiembre de 2007. Curiosa, o incomprensiblemente, en contra de sus posiciones anteriores. Realmente el reportaje aparecido en el Faro, debiera decir, no que se aprobará en el próximo pleno, sino en un próximo pleno, y que no pretende legalizar el SAU-3, sino las obras con rasantes ilegales como las contempladas en la "modificación" en trámite de TODO el Municipio.

Por su cargo, a usted no se le puede suponer "erro sen intencion", por tanto debiera decir TODA LA VERDAD.

¿Conoce usted los nombres y las "vinculaciones" de las personas a las que les quedarán legalizadas las obras que el propio Ayuntamiento tiene declaradas ilegales?. ¿porqué el Ayuntamiento no activa ni ordena demoler las obras que tiene declaradas ilegales, sobre todo las existentes en los SAU´s?

Atentamente y a su disposición.Fuente: valmiñor.info

sábado, 26 de enero de 2008

Comentarios a noticia Faro 26-01-08 (0)

Valmiñor.info los siguientes comentarios:

Juan González, Concelleiro de Urbanismo de Nigrán 1-Erro sen "intención"
Escrito por Juan A. González, o 26-01-2008 17:42

Imaxino que será un erro sen intención por parte dos veciños ou pola intoxicación de alguén con intereses no SAU 3 pero NON VAI ABSOLUTAMENTE NINGÚN PUNTO NA ORDEN DO DÍA do Pleno do 30 de xaneiro nin sobre rasantes nin sobre o SAU 3.
O SAU 3 é un cúmulo de despropósitos urbanísticos e o obxectivo do goberno actual é conseguir "legalizalo" da mellor maneira para todos sen absolutamente nada que ocultar. E un grande problema, herdado de nefastas xestións, e o prazo para solucionalo non é inmediato e require moito, moito traballo e algún tempo. Intentaremos resolvelo do mellor dos xeitos en esta lexislatura.


Fuente: valmiñor.info

Vecinos de Area Alta exigen al pleno de Nigrán que desista de legalizar el SAU-3

Con "perplejidad". Los vecinos del barrio de Area Alta, en la parroquia nigranense de Panxón, reaccionan así ante la intención del actual equipo de gobierno de someter a su aprobación definitiva una modificación puntual de las normas subsidiarias que permitiría, a juicio de los residentes, "legalizar las barbaridades cometidas en la urbanización del SAU-3".

Para evitarlo han presentado en el concello un escrito de alegaciones con el que pretenden impedir que se adopte una decisión "a la medida de los infractores" en torno a una urbanización a la que achacan "las mayores ilegalidades del Val Miñor".

La razón de su estupor, explican, es el "sorprendente" cambio de actitud de los grupos que hoy forman gobierno, que "intentan sacar adelante" una propuesta de modificación elaborada por el anterior gobierno municipal (PP-PINN) que entonces calificaron de "chanchullo".

La propuesta de cambio de las normas subsidiarias, que se debatirá en el próximo pleno, contempla dos de los cuatro aspectos que pretendía subsanar el equipo de gobierno encabezado por el ex alcalde Alfredo Rodríguez en la legislatura pasada. Así, se busca regularizar el aprovechamiento bajo cubierta de las edificaciones y también ordenar las rasantes.

Cuestionan el "interés social" con el que el equipo de gobierno pretende revestir en este caso su intento de "legalizar las anomalías de infractores poderosos" y critican que en cambio "no recaude un céntimo en aplicación de la disciplina urbanística y la legislación vigente". Por contra, aseguran que "al ciudadano normal se le aplican multas coercitivas y se le amordaza con órdenes de derribo", indican.

El SAU-3 está integrado por un total de 122 viviendas que carecen de licencia de primera ocupación, por lo que no están dadas de alta en servicios como el abastecimiento de agua o de corriente eléctrica de los que, según el resto de vecinos, sí disfrutan. Tampoco "existen" oficialmente para el concello, que no puede cobrarles ningún tipo de impuesto o tasa.

Los residentes de los alrededores exigen que se les explique "por qué el concello no ha abierto ningún expediente sancionador" ante las numerosas irregularidades que presenta la urbanización y también reclaman la intervención de la Consellería de Política Territorial para que obligue a que se cumpla la legalidad.

"¿Como van los expedientes abiertos por las denuncias de `inacción municipal´ que presentamos?", plantean los vecinos al departamento que dirige María José Caride, a la que piden una mayor implicación en este caso.

Los vecinos amenazan con un recurso contencioso-administrativo para reclamar la nulidad del posible acuerdo de aprobación del cambio de normas que adopte el pleno.

Fuente: Faro de Vigo (26/01/2008)

viernes, 25 de enero de 2008

Efectos medioambientales

Pantallas disonantes con el paisaje y carentes de toda estética
Se pretende con la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nigrán, autorizar la alteración de la rasante del terreno y las consiguientes edificaciones que por su altura y características no se adaptan en modo alguno al ambiente en el que se sitúan -muchas de ellas dentro de la franja de 500 metros de afección de costas-, formando pantallas disonantes con el paisaje y carentes de toda estética.

Improcedente modificación Normas Subsidiarias de Planeamiento en Nigrán

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nigrán fueron aprobadas hace ya más de 15 años, no habiéndose adaptado a ninguna de las leyes urbanísticas y medioambientales estatales y autonómicas posteriores que exigían su completa revisión.

En la Disposición Transitoria Segunda.1.b) de la vigente Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) se estableció un plazo concreto y máximo de tres años para efectuar esa adaptación mediante la correspondiente revisión integral del planeamiento general anterior.

Dicho término finalizó el 2 de enero de 2006.

Coinciden doctrina y jurisprudencia en señalar que una vez vencido el referido plazo legal, no procede ya incoar nuevas modificaciones puntuales del planeamiento general. De lo contrario se estaría incurriendo en un auténtico “fraude de ley” para evitar su obligada revisión y adaptación a la normativa medioambiental aplicable, mediante el truco de tramitar sucesivas modificaciones puntuales.

Modificación Normas subsidiarias

El texto anterior del art. 3.2.1 de las NNSS de Nigrán, titulado “Rasante del Terreno”, junto con los gráficos que lo acompañan, es fácilmente inteligible y se ha aplicado sin mayores problemas durante todos estos años por todos aquéllos que no han tenido interés en vulnerar la legalidad urbanística.

Su modificación, a estas alturas y por vía de urgencia (sin aguardar a la aprobación del nuevo PGOM en tramitación), obedece única y exclusivamente a la pretensión de legalizar varias edificaciones ilegales que se construyeron con infracción manifiesta de la referida norma.

Hecho fácilmente demostrable a la vista de los expedientes de disciplina urbanística incoados contra varios propietarios del “SAU 4” de Nigrán. En dichos expedientes se constató el incumplimiento de las licencias en su día concedidas, entre otros aspectos por superar la altura máxima permitida, y se ordenó la suspensión de las obras. Pues bien, sorprendentemente, antes de que este proyecto de modificación puntual de las NNSS se hiciese público, ya los infractores habían presentado un escrito de alegaciones en el Ayuntamiento invocándolo expresamente y solicitando la legalización de la obra.

Se pretende así con esta modificación puntual autorizar la alteración de la rasante del terreno y las consiguientes edificaciones que por su altura y características no se adaptan en modo alguno al ambiente en el que se sitúan -muchas de ellas dentro de la franja de 500 metros de afección de costas-, formando pantallas disonantes con el paisaje y carentes de toda estética.

Por otra parte, se incrementará la intensidad del uso lucrativo permitido en las nuevas edificaciones, (como consecuencia de la mayor altura autorizable), sin aumentar correlativamente las zonas verdes y espacios públicos de la zona, incumpliéndose lo dispuesto en el art. 161.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el art. 94.3 Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA).