sábado, 21 de abril de 2007

Lo que se dijo (1)

Programa Electoral PSOE - Nigrán 2007

PSOE: Faremos máis ../.. O Plan Xeral de Urdenación Municipal (PXOM) como documento que engloba non só a ordenación e usos do solo no concello de Nigrán senon tamén o desenvolvemento acadado polo mesmo, será unha prioridade na futura ación de goberno. Levaremos a cabo a redacción dun novo PXOM para o que se terán en conta todas cantas suxerencias poidan facerse por parte dos veciños. Este novo PXOM será froito do maior consenso posible tanto cos colectivos cidadáns como políticos do Concello de Nigrán.

Para a elaboración deste novo PXOM, o PSdeG-PSOE de Nigrán garantirá a asistencia técnica, sufragada con fondos municipais, a prol de facilitar a evaluación e redacción de todas aquelas suxerencias de ordenación que se queiran propor.

Asimesmo, contribuiremos ó impulso das medidas correctoras do feismo e a ilegalidade urbanística incluindo ó Concello de Nigrán na Axendia de Protección da Legalidade Urbanística, a administración local como motor de promoción urbanística.


Fuente: Programa Electoral, web del PSOE de Nigrán (21 de Abril do 2007)

viernes, 13 de abril de 2007

Lo que se dijo (0)

Efrén Juanes contesta:

¿Podrá aprobarse en Nigrán un Plan General que esté libre de cualquier sospecha de corrupción urbanística?

Efrén Juanes Empezar absolutamente de cero. Este plan está contaminado y ya no vale. Está todo bajo sospecha.

Mi primer año de legislatura será para hacer pedagogía urbanística. Los vecinos de Nigrán tienen que saber de urbanismo.

El Concello pondrá a disposición de todos los colectivos de técnicos jurídicos y urbanísticos para que sepan cuáles son los parámetreos en los que tienen que hacer sus propuestas.

El segundo año tenemos que aprobar un plan general consensuado con la mayoría, donde primer el interés general.


Fuente: Web del PSOE de Nigrán, 13/04/2007.