miércoles, 13 de febrero de 2008

Valedor do Pobo

Valedor do Pobo"Valedor do Pobo

Expediente B.2.Q/226/08

.../...

Unha vez estudada a súa queixa, dámola por admitida ao entender que reúne os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo, e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da Constitución.

En consecuencia, con data de hoxe iniciamo-las actuacións oportunas ante o Concello de Nigrán. Axiña que recibámo-lo perceptivo informe que este Concello ten que remitirnos, poñerémonos de novo en contacto con vostedes.

.../..."

No hay comentarios: